StarKids Pre-School

“Trường vừa có các phòng học tiêu chuẩn với đầy đủ giáo cụ, vừa có các phòng chức năng đa dạng như phòng Montessori, mỹ thuật sáng tạo, thư viện…”​

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 – 2022

Cơ sở Bình Tân

Đơn vị tính: trẻ em

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 88 3 5 9 20 25 26
1 Số trẻ em nhóm ghép
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 88 3 5 9 20 25 26
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 88 3 5 9 20 25 26
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 88 3 5 9 20 25 26
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 88 3 5 9 20 25 26
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 88 3 5 9 20 25 16
1 Số trẻ cân nặng bình thường 88 3 5 9 20 25 26
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 88 3 5 9 20 25 26
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 0
5 Số trẻ thừa cân béo phì
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 88 3 85 9 20 25 26
a Chương trình giáo dục nhà trẻ 17 8 9
b Chương trình giáo dục mẫu giáo 71 20 25 26