Tầm nhìn

Chương trình giáo dục tại StarKids được phát triển dựa trên sự thấu hiểu rằng trẻ em phát triển trong một tổng hòa phức tạp của các hệ thống có liên quan lẫn nhau, bao gồm gia đình, nhà trường, cộng đồng xung quanh và thế giới. Mặc dù các chương trình mầm non truyền thống thừa nhận tầm quan trọng của các hệ thống này, nhưng lại có khuynh hướng tách bạch từng hệ thống và thực hiện việc tác động riêng rẽ đến trẻ. Khác biệt tại StarKids là chương trình được thiết kế dựa trên nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển những mối liên hệ giữa các hệ thống đến trẻ, đồng thời tập trung xây dựng và phát triển các mối liên hệ này. Đặt các liên hệ vào trọng tâm của tầm nhìn giáo dục, chương trình StarKids đưa trẻ vào quỹ đạo tích cực hơn cho việc học tập và rèn luyện. 

Tam nhin

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn