Mục tiêu hoạt động

  • Chương  trình phát triển theo hướng tiếp cận tiên tiến, phát huy tối đa kỹ năng tiếp nhận và sáng tạo của trẻ trong giai đoạn 0-6 tuổi.
  • Chương trình học lấy học sinh làm trọng tâm. Học sinh tham gia học tập tích cực thông qua các hoạt động có liên quan đến cuộc sống, cộng đồng và môi trường.
  • Các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới như phương pháp Tiếp cận Dự án, Montessori, Reggio Emilia, Baby Can Read đều được phát triển trên nền tảng Thuyết Trí Thông Minh Đa Dạng (Multiple Intelligences) của Howard Gardner.
  • Phát triển Kỹ năng Cảm xúc Xã hội (SEL) là chương trình xuyên suốt và trọng tâm vì hạnh phúc của các bé và sự thành công của chương trình giáo dục đầu đời làm tiền đề cho chương trình giáo dục phổ thông tiếp theo.
  • Sự tham gia của gia đình là một yếu tố quan trọng trong việc tạo môi trường giáo dục toàn diện cho sự phát triển của trẻ, thu hẹp khoảng cách giữa gia đình và nhà trường.

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn