Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. Cá rủ chim:
Này bạn chim ơi!
Chim có biết bơi,
Xuống đây mà chơi,
Thích lắm! thích lắm!
Chim nói với cá:
Ơi bạn cá ơi!
Chim không biết bơi!
Chim có đôi cánh
Chim bay trên trời
Cá nghĩ một lát rồi bảo chim:
Không sao chim ơi
Cá bơi dưới nước.
Chim bay trên trời
Ta cùng đi chơi.
Thích lắm! Thích lắm!
Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời.

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn