Cách tiếp cận dự án là một mô hình dạy học hiện đại do chuyên gia giáo dục mầm non nổi tiếng là Lilian Katz (Mỹ) khởi xướng với quan điểm “dạy học hướng vào người học”, “dạy học tích hợp”. Trọng tâm của cách tiếp dự án là học tập sâu về chủ đề thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu cùng với cô và bạn bè nhằm giải quyết vấn đề hơn là đi tìm đáp án đúng về vấn đề nào đó.

Cách tiếp cận dự án là một mô hình dạy học hiện đại do chuyên gia giáo dục mầm non nổi tiếng là Lilian Katz (Mỹ) khởi xướng với quan điểm “dạy học hướng vào người học”, “dạy học tích hợp”. Trọng tâm của cách tiếp dự án là học tập sâu về chủ đề thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu cùng với cô và bạn bè nhằm giải quyết vấn đề hơn là đi tìm đáp án đúng về vấn đề nào đó. Thời gian học tùy vào các hoạt động khám phá dự án thường kéo dài khoảng một vài tuần, vài tháng. Giáo viên và trẻ cùng thảo luận chọn chủ đề dựa vào nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Trẻ luôn được khuyến khích đưa ra những câu hỏi, tự mình “ nghiên cứu” tìm ra câu trả lời cho bản thân và trình bày kết quả dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều này sẽ giúp phát triển ở trẻ khả năng tư duy độc lập, kỹ năng học suốt đời và nuôi dưỡng lòng say mê học hỏi của trẻ. Hơn thế nữa, trong các dự án của trẻ còn có sự tham gia của gia đình và cộng đồng xã hội. Đây là một cơ hội tốt để phụ huynh cùng tham gia vào việc giáo dục con và hiểu hơn về nội dung học của trẻ ở trường mầm non.

tiếp cận dự án

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn