KẾ HOẠCH HỌC TẬP THÁNG 9

Dự án: BÉ TÌM HIỂU VỀ 1 SỐ QUỐC GIA Ở CHÂU Á

Tuần 2: TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Thời gian: 11/09 –15/09/2017

Lứa tuổi: 3 – 4 tuổi

Nội dung hoạt động:

  • Bé tìm hiểu về trang phục truyền thống và cách chào hỏi của người Việt
  • Thế chất: Bò trong đường ngoằn ngoèo.
  • Montessori: Xỏ dây giày
  • SEl: Nhận biết niềm vui, sự yêu thích
  • Nghe hát: Mái trường nơi học bao điều hay
  • Kể chuyện: Cậu bé mũi dài
  • Thiết kế trang phục: Khăn đội đầu
StarKids Pre-School
Tầng trệt Lotus Garden Building
36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3976 1377 – 3976 1378 
Emailinfo@starkids.edu.vn