KẾ HOẠCH HỌC TẬP THÁNG 9

Dự án: BÉ TÌM HIỂU VỀ 1 SỐ QUỐC GIA Ở CHÂU Á

Tuần 2: TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Thời gian: 11/09 –15/09/2017

Lứa tuổi: 24 – 36 tháng

Nội dung hoạt động:

  • Bé tìm hiểu về trang phục truyền thống và cách chào hỏi của người Việt
  • Chạy thay đổi tốc độ theo cô
  • Montessori: Kéo khóa
  • SEl: Bài học về sự chia sẻ
  • Nghe hát: Cô là tất cả
  • Nhận biết phân biệt To – Nhỏ
  • Kể chuyện: Chú vịt xám
StarKids Pre-School
Tầng trệt Lotus Garden Building
36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3976 1377 – 3976 1378 
Emailinfo@starkids.edu.vn