KẾ HOẠCH HỌC TẬP THÁNG 05/2021

DỰ ÁN: KÝ ỨC YÊU THƯƠNG

TUẦN 1: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Thời gian: 03/05/2021 – 07/05/2021

Lớp 4 – 5 tuổi

Nội dung hoạt động:

  • Phân loại đồ chơi lắp ráp và khối gỗ.
  • Thí nghiệm: “Làm cầu vồng bằng xà phòng”.
  • Kể chuyện: “Đeo lục lạc cho mèo”.
  • Âm nhạc: Dạy hát: “Em đi chơi thuyền”.
  • Tạo hình: Làm con sâu bằng vĩ trứng giấy.
  • Thể chất: Lăn bóng qua đường dích dắc.
  • SEL: Cảm xúc vui vẻ khi cùng phối hợp chơi với bạn.
  • Hoạt động phòng Montessori: Nhận biết mô hình đồ chơi cảm xúc.

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn