KẾ HOẠCH HỌC TẬP THÁNG 05/2021

DỰ ÁN: KÝ ỨC YÊU THƯƠNG

TUẦN 1: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Thời gian: 03/05/2021 – 07/05/2021

Lớp 19 – 24th

Nội dung hoạt động:

  • Nhận biết tập nói: Đồ chơi âm nhạc (trống, kèn, xắc xô).
  • Màu sắc con bướm qua khung hình rỗng.
  • Nghe đọc thơ: “Cất đồ chơi”.
  • Âm nhạc: Nghe hát “À thì ra.
  • Tạo hình: Trang trí xắc xô.
  • Vận động: Đá bóng lăn xa tối thiểu 1,5m.
  • SEL: Cảm xúc vui vẻ khi các bạn cùng chia sẻ đồ chơi với nhau.
  • Hoạt động phòng Montessori: Đi trên con đường cảm giác

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn