Thời gian

Hoạt động

7.00 – 7.30

Đón trẻ + Thể dục sáng

7.30 – 8.20

Vệ sinh - Ăn sáng + Uống sữa

8.20 – 8.40

Tiếng Anh

8.40 – 9.30

Hoạt động ngoài trời

9.30  – 10.00

Hoạt động học

10.00 – 10:30

Hoạt động góc

10.45 – 11.30

Vệ sinh – Ăn trưa

11.30 -14.00

Ngủ trưa

14.00 – 14.30

Vệ sinh chiều

Vận động theo nhạc

Ăn xế

14.30 – 14.50

Hoạt động ngoại khóa/Tiếng Anh

14.50 – 15.30

Hoạt động vui chơi

15.30 – 16.30

Làm bài tập

Sinh hoạt chiều

 16.30 –17.00  Trả trẻ

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn