Thời gian

 Hoạt động

 7g15 – 7g45

 Đón trẻ và tập thể dục buổi sáng

 7g45 – 8g30

 Ăn sáng, uống sữa

 8g30 – 9g15

 Hoạt động học tập

 9g15 – 9g30

 Ăn nhẹ, uống nước trái cây

 9g30 – 10g15

 Hoạt động học tập vui chơi

 10g15 –11g30

 Ăn trưa, vệ sinh cá nhân

 11g30 – 14g30

 Ngủ trưa

 14g30 – 15g00

 Vệ sinh chiều

 15g00 – 15g30

 Ăn xế, uống sữa

 15g30 – 16g00

 Hoạt động chiều – ôn tập – kỹ năng

 16g00 – 17g00

 Trả trẻ

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn