Thời gian

 Hoạt động

 7.00 – 7.30

 Đón trẻ + Thể dục sáng

 7.40 – 8.30

 Vệ sinh - Ăn sáng + Uống sữa

 8.30 – 9.00

 Hoạt động ngoài trời

 9.00 – 9.30

 Hoạt động học

 9.30 – 10.00

 Hoạt động chơi tập

 10.15 –11.30

 Vệ sinh – ăn trưa

 11.30 –14.20

 Ngủ trưa

 14.30 -15.15

 Vệ sinh sau khi ngủ dậy

Vận động theo nhạc

Ăn xế

 15.15-15.30

 Vui chơi

 15.30-16.00

 Chơi tập

Sinh hoạt chiều

 16.00–17.00

 Vệ sinh cho trẻ + Trả trẻ

StarKids Pre-School
CS 1: Tầng trệt Cc Lotus Garden
36 Trịnh Đình Thảo, 
Hòa Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 1377 – (028) 3976 1378 

CS 2: 649 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân
Điện thoại (028) 3765 6688 – (028) 3765 6689


Emailinfo@starkids.edu.vn